Megosztás
00:00
00:00

Bauer
Sándor

Egy 17 éves ipari tanuló 

Palach első követője egy 17 éves budapesti ipari tanuló Bauer Sándor volt. Ő január 20-án a Múzeumkertet választotta demonstratív tiltakozása és egyben az élettől való búcsúja színhelyéül. A szolgálattevő rendőr ezekkel a szavakkal jelentette a délután egy órakor látottakat: „Figyelmes lettem arra, hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőjének tetején egy fiatalember (17-18 év körüli) két nemzetiszínű zászlót tart a kezében. Ruhája, valamint egész teste magas lángokkal (2-3 méter) égett. Futólépésben felmentem a lépcsőn, több polgári és katonai személlyel, akik szintén látták az eseményt. Meg akartuk fogni a fiút, de az lángolva futásnak eredt. Elgáncsoltuk és télikabátokat dobtunk rá. A kabátokkal sikerült a lángokat eloltani. Megállapítottuk, hogy a bőre teljesen leégett, ruhájából alig maradt valami. Azonnal értesítettük a mentőket, akik a fiút a Honvéd kórházba szállították."

A súlyosan megégett fiú nem volt kihallgatható állapotban, s remény sem igen volt a megmentésére, de ez nem akadályozta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Vizsgálati Osztályát, hogy izgatás bűntettének gyanúja miatt 1969. január 22-én elrendelje a serdülő előzetes letartóztatását. Mire a parancs elkészült, Bauer Sándor már nem volt az élők sorában. Hajnalra elhunyt…

A rendőrség rögzítette a szemtanúk kihallgatását is. Ők elmondták, hogy a fiú politikai jelszavakat hangoztatva gyújtotta meg magát. Egy katona szerint azt kiabálta: „Azért gyújtom meg magam, hogy tiltakozzam a szovjet megszállás ellen."

Búcsúleveleiben egyik barátjának így írt: „…Prágában… tűzhalált választott egy fiatal, tiltakozásul Csehszlovákia orosz megszállása ellen…”. Másik osztálytársának, ezeket a sorokat írta: „…Azt üzenem, eszme nélkül nem él, csak létezik az ember… Tűzhalált halok, akár csak az a csehszlovák fiatal, aki 19–én gyújtotta fel magát, így tiltakozva az orosz megszállás ellen.” Szüleinek is hagyott egy búcsúlevelet:…”szeretnék élni, de most szénné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek.”

A BRFK Politikai Vizsgálati Osztálya két barátját, Berger István és Sabján Miklós ipari tanulókat terheltté nyilvánította, akik tanúvallomásukban előadják: „Bauer Sándor többször beszélt arról, hogy az országban jelenleg fennálló társadalmi rendszer nem jó, ezért kellene ezt valamilyen formában megváltoztatni. Mint korábban is mondtam, az elképzelése azt volt, hogy fegyveres csoportok rajtaütéseivel elérni azt, hogy a szovjet csapatok hagyják el az országot, majd ezt követően új társadalmi rendet kialakítani."

Egy másik tanulótársa tanúvallomása szerint: „Ő egy teljesen független országot szeretne, ami nem tartozik és nincs elkötelezve sem nyugatra, sem keletre."

A sajtó öngyilkosságnak próbálta beállítani a tettét, a temetés időpontját pedig a rendőrség határozta meg. 1969. január 28-án a Rákoskeresztúri köztemetőben, szűk családi körben helyezték örök nyugalomra.

A temetést operatív tisztek felügyelték a Főkapitányság részéről. Bauer Sándor barátait, osztálytársait, tanárait nem értesítették a temetés időpontjáról, titoktartási nyilatkozatot írattak alá a szülőkkel, így a közvetlen hozzátartozókon kívül más nem is értesült haláláról és temetéséről. A temetőbe titkosrendőröket küldtek, arra az esetre, ha valaki mégis érdeklődne a szertartás felől, akkor ők adjanak „felvilágosítást”.

Bauer Sándor tettét és halálának hírét csak 1969. február 5-én hozták nyilvánosságra.

Még ugyanazon a napon, amikor Bauer öngyilkosságot követett el, egy pilzeni fiú is a tűzhalállal tiltakozott a szovjet uralom ellen – s a számos csehszlovákiai követők mellet egy román és egy litván fiatal is égő fáklyaként hívta föl a figyelmet az elnyomásra.

Örökre
Hű Maradok
Olyan emberek tanúságtétele, akik ott voltak.

Ez a weboldal megörökíti azon személyek hiteles és különleges emlékeit, akik tanúi voltak Palach mártírhalálának. Érdekfeszítő történetek olyan emberektől, akiknek életét elkerülhetetlenül megváltoztatta a politikai boszorkányüldözés, a szovjet megszállás, majd az azt követő "normalizáció".

Felkértünk pár ismert közszereplőt, hogy találkozzanak velünk, és osszák meg a nyilvánossággal a történetüket. Az eredmény egy sor beszélgetés, tele őszinte emlékekkel, élményekkel és benyomásokkal, amelyek jól illusztrálják a kommunista hatalomgyakorlás fordulópontjait.

A projektet a 2FRESH ügynökség valósította meg az HBO Europe megbízásából, az ismert lengyel rendezőnő, Agnieszka Holland rendezésében készült film kiegészítéseképp. A projekt Prága város önkormányzatának és Prága polgármesterének, Dr. Bohuslav Svobodának a pártfogásával valósult meg.

Olthatatlan

A három részes film, az Olthatatlan, amely az ismert lengyel művész, Agnieszka Holland rendezésében készült az HBO Europe számára, 2013. március 3-án kerül bemutatásra Magyarországon.

Az HBO Europe történetének legátfogóbb és legigényesebb vállalkozása a közelmúlt cseh történelmének olyan szakaszáról szól, amelyről eddig nem készült játékfilm.

A mű annak a felkavaró pillanatnak a felidézésével kezdődik, amikor Jan Palach felgyújtja magát 1969. január 16-án, a szovjet megszállás elleni tiltakozásul.

A történet egy fiatal ügyvédnőről szól, aki Jan Palach édesanyját képviseli egy befolyásos kommunista pártvezetővel szemben, és bepillantást nyújt a korabeli cseh társadalomban végbement változásokba, a Palach temetésén megnyilvánuló csendes tiltakozástól az egyre növekvő apátián át, a lassan meginduló "normalizálódásig".

Turn Your Tablet on landscape.